Försäkring

My Safety ser problem i ny utredning om näthat

My Safety är ett företag som i debatten om näthat velat se en starkare lagstiftning som värnar om den personliga integriteten. Nu äntligen kan en sådan skärpning vara på väg när regeringen nu presenterat en ny utredning om ”Integritet och straffskydd”. Men en utredning är inte lika med lagar som träder i kraft direkt och my Safety hoppas nu att det verkligen blir något av denna utredning. My Safety möter hela tiden brottsoffer som drabbats av vår ineffektiva nuvarande lagstiftning och denna utredning kanske äntligen kan bli början på slutet på den enorma ökning av näthat vi sett de senaste åren.

För my Safety, som ser följderna av näthatet dagligen, finns det dock en del brister i utredningen. Till exempel verkar inte utredningen kräva att mängden resurser som tilldelas åklagare och polis höjs nämnvärt. Är det något my Safety lärt sig genom åren är det att det kommer krävas mycket resurser för att komma till rätta med näthatet. Utredningen är verkligen ett steg i rätt riktning men my Safety är inte nöjda förrän både resurser och lagar är på plats. Om detta låter intressant kan du läsa mer på: https://www.mysafety.se

mysafety