Försäkring

Tips och råd från my Safety

Det är på internet den nya tidens mängdbrott huserar. Visst befinner sig fortfarande gamla vanliga lägenhetsinbrott högt på listan av ouppklarade brott men brott begångna på, eller med hjälp av, internet kommer nog snart vara minst lika vanliga. ID-stölder utgör en stor del av denna brottslighet men de brottstyper som verkligen hamnat i blickfånget det senaste året är hot och trakasserier på internet. Ett företag som har koll på detta är säkerhetsföretaget my Safety vars uppgift det är att erbjuda skydd och försäkringar åt utsatta människor. Tur är det, då både polis och politiker ligger efter i frågan.

My Safety vill gärna se stora förbättringar från både rättsväsendets och ansvariga utgivare av våra största dagstidningar. My Safety får dagligen möta kunder som drabbats av hot och kränkningar på internet då man bland annat erbjuder försäkringar mot kränkningar på internet. För my Safety är det dock självklart att deras eget arbete inte räcker till och det behövs förändringar i hela samhället för att komma till rätta med problematiken.

Den första punkten my Safety vill se förbättringar på är bland de publicister som står bakom våra stora dags- och kvällstidningar. När tidningsläsandet började öka på internet för ett antal år sedan var det ofta fritt fram att kommentera samtliga artiklar en tidning lade upp på sin sajt. Då dessa kommentarer ofta var helt anonyma ledde det efter ett tag till en mängd påhopp i kommentarsfälten. Även rasistiska och sexistiska kommentarer blev allt vanligare. Allt detta ledde till att kommentarsfälten i slutändan stängdes ner.

Helt fel anser my Safety.  Enligt my Safety blev det enda resultatet att den välbehövliga samhällsdebatten förflyttades till mindre seriösa sidor på internet där påhoppen blev ännu grövre. My Safety tycker att ett bättre alternativ för de stora tidningarna vore att öppna sina kommentarsfält igen. Denna gång med aktiva moderatorer och my Safety ser gärna att till exempel journalisterna själva deltar i debatten. My Safety anser det vara en självklarhet att förbjuda anonyma kommentarer, enbart läsare som vågar stå för sina åsikter med sina egna namn borde tillåtas i kommentarsfälten.

Den andra punkten där my Safety vill se bot och bättring gäller den generellt låga kunskapsnivån angående brott på nätet som verkar finnas bland både rättsväsendet och bland politiker. My Safety vill se ett bättre brottsförebyggande arbete på internet. Visst ger de försäkringar my Safety erbjuder ofta ett bra skydd men tyvärr är skadan redan skedd. Polisen måste sluta göra den stora åtskillnad man gör idag mellan den ”verkliga” och den ”virtuella” världen. Skillnaden mellan dessa två världar när det kommer till brottslighet minskar för varje år enligt my Safety.

De förslag som my Safety lägger fram känns helt rätt för den tid vi lever i. Ett bra tips till politiker som törstar efter röster är antagligen att följa my Safetys råd. Även tidningsredaktioner landet runt borde hörsamma dessa tips. Med tanke på den kunskapsbank ett företag som my Safety sitter inne på när det gäller brottslighet på internet gör nog de flesta klokt i att lyssna.

Tips och råd - Mysafety